Ελ | En
Πιστοποιήσεις
"Οι ειδικοί στο χώρο του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου." 
Τα προϊόντα της Venol στηρίζονται σε όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ώστε να επιτύχουν στην παγκόσμια αγορά.

Τα προϊόντα μας διαθέτουν Συστήματα Ελέγχου ποιότητας ISO 9001:2000 και Σύστημα Ασφάλειας Τροφίμων IFS (International Food Standard) και ISO 22000:2005. Όλα τα παραπάνω συστήματα είναι πιστοποιημένα από την TUV Hellas. Το εργαστήριο των συνεργατών μας είναι πιστοποιημένο από την E.S.Y.D με το Πρότυπο ISO 17025.